Gert Glob Lassen

Gerts køer elsker spadsereturen på hærvejen

325 økologiske malkekøer trives med lange gåture ud til græsmarkerne, ligesom ejer Gert Glob Lassen trives med udfordringerne med at skabe optimale vilkår for mark og køer.

”Gert er lidt forsinket, for det er bare en rigtig mandag. Det startede med, at HFI-relæet stod af, så vi ingen strøm havde, og så er det jo lidt svært at malke. Men han er her om et øjeblik”. Ordene kommer fra Anne Lassen, som er gift med Gert Lassen. Kort efter kommer Gert susende og virker i øvrigt ikke specielt stresset. Strømmen er for længst fikset, og nu er han klar til at fortælle om livet på Ellinglund, som han overtog fra sine forældre i 2006. 

Optimal størrelse

”Vi er jo økologer og har været det siden 1996. Min far valgte at omlægge, da en række praktiske forhold gjorde det muligt. Og det har vi aldrig fortrudt,” lyder det fra den 37-årige landmand. De oprindelige 40 økologiske køer og 40 hektarer er vokset til 325 malkekøer samt drift af 500 ha agerjord, som leverer hovedparten af bedriftens foder. En stor del foder henter køerne dog selv ude på markerne, da de i sommerhalvåret er på græs hver dag. Det kan betyde en spadseretur på op til 1,5 km. hver vej, når køerne skal ud på de yderste marker, som i øvrigt ligger omkring hærvejen.

”Vi har nok nået den optimale størrelse med harmoni mellem mælkeproduktion, stald og de tilgængelige marker, så jeg tror at vores udvikling af bedriften bliver inden for de nuværende rammer,” lyder det fra Gert, som elsker de udfordringer, man konstant mødes af som landmand med ansvaret for levende dyr og planter

”Det er en del af charmen, at man hele tiden skal justere på produktionen. Og det er den ultimative tilfredsstillelse, når man lykkes med at tæmme vind og vejr, og når dyrene har det godt. Så er det fantastisk at være landmand,” siger Gert Lassen, hvis bedrift har fået en anbefaling af Dyrenes Beskyttelse for de høje dyrevelfærdsstandarder.

Mejeriet som egen bedrift

At være leverandør til Them er også en motiverende faktor for Gert Lassen, og han har siddet i bestyrelsen siden 2009.
”Det minder om ens egen bedrift. Du føler virkelig, at du har et ejerskab i tankbilen, når den kommer. Og den direkte kontakt til direktør og ledelse er nok også lidt anderledes, end hvis du skulle ringe til Peter Tuborgh,” siger Gert med et smil og henvisning til direktøren for Arla Foods.

Personaleledelse fylder en del i Gerts hverdag, idet Ellingelund har tre fastansatte og syv deltidsansatte medarbejdere. Medarbejdergruppen er en blandet flok, hvor sidst tilkomne er en flygtning fra Eritrera udsendt fra Silkeborg Kommune.
”Han har en god arbejdsmoral og er god til dyrene, så ham kan vi måske godt bruge på længere sigt,” siger Gert Lassen.

Mere end landbrug

Landbruget er dog ikke hele familien Lassens liv. Fru Anne driver en hestestald og både hendes mor – som også bor på gården – og Gert forældre, der bor 500 meter væk, hjælper til med børn og forskellige opgaver. Storfamilien kan også tilbyde overnatning og kaffe til vandrere, som går på hærvejen, der nærmest krydser gårdspladsen. Og når Gert slapper af, sker det ofte på en mountainbike eller med et jagtgevær over skulderen.

Fakta:

Dyr
325 krydsnings køer og 200 opdræt. Krydsning er mellem Holstein, Viking red og Montebeliarde. Ydelse ca. 12000 kg mælk/ko.

Mark og foder
Vi dyrker ca. 500 ha med græs, rug og havre. som primært bruges til foder Derudover plejer vi 50 ha naturarealer ved Bøllingsø. Vi køber proteinrigt kraftfoder og mineraler.

Staldanlæg
Malkekøerne er opstaldet i sandsenge. Goldkøer og kvier går alle på dybstrøelse. De 100 ældste kvier er opstaldet på en vores anden ejendom i Engesvang om vinteren. Alle dyr er på græs. Malkning tre gange dagligt i karrusel med 28 pladser.

Personale
Vi har 3 fastansatte danskere og 7 deltidsansatte som arbejder hvad der svarer til 3 fuldtidsansatte. Fordelt på 2 litauere, 1 eritreer og 4 danskere.

Familie
Gift med Anne, 4 børn på 5, 9, 13 og 14 år.

gammel logo

OS PÅ THEM