Niels hedegaard

Sjette generation blev økolog

Hedegaard har leveret mælk til Them Andelsmejeri siden 1887. I 2013 blev mælken så økologisk, og det har ejer Niels Hedegaard ikke fortrudt.

Niels Hedegaard er ældste søn i en søskendeflok på tre. Derfor lå det i kortene, at han overtog slægtsgården i 1990. Og lige så naturligt var det, at mælken skulle til Them Andelsmejeri, idet Hedegaard lige siden mejeriets start i 1887 har været leverandør og andelshaver. Mejeriets skorsten ses da også tydeligt fra gårdspladsen, så selv den oprindelige tur med heste foran vognen var overkommelig, hvilket var tilfældet helt frem til midten af 1950’erne. Niels far var formand for mejeriet i 14 år, ligesom Niels selv har siddet i bestyrelsen i 17 år. Forældrene fortsatte i øvrigt med at være tæt på familiegården, da de i 25 år boede i aftægtshuset 150 meter fra Hedegaard, hvor de har fulgt og hjulpet Niels, hans kone Eva og de to døtre Maria og Ida.

Gården er udbygget af flere omgange og fik bl.a. en stor løsdriftsstald til de nu 125 malkekøer i 2000. I 2013 skete yderligere en radikal ændring, da gården fik status som økologisk.

Andelshavere lærer af hinanden

”Køerne var alligevel på græs, så da et par af de andre økologer i mejeriet skubbede lidt på, blev vi tændte på ideen. Og det har vi aldrig fortrudt,” forklarer Niels Hedegaard, som deles om opgaverne i stald og mark med en medhjælper og lejlighedsvist hustruen Eva.

”Jeg kan godt lidt at være med hele vejen rundt, så jeg både er i stalden og på traktoren, og jeg tror ikke bedriften skal være større,” siger Niels, som dog fortsat ser masser af udviklingsmuligheder i optimering af bedriften, større selvforsyningsgrad af foder m.m. 
”Vi andelshavere er ret tæt på hinanden her i Them og har blandt andet nogle faste erfa-grupper, hvor vi mødes og udveksler ideer og erfaringer. Jeg føler, at jeg hele tiden lærer noget,” lyder det.

Højere specialisering

Niels Hedegaard er overbevist om, at fremtiden kalder på mere specialiseret produktion - både når det gælder mælkeproduktion og den videre forarbejdning på mejeriet. ”Them har efterhånden fået flere specialoste, som har hver deres historie og i øvrigt smager rigtig godt. Jeg tror, vi skal videre den vej, ligesom vi nok skal være endnu mere tydelige omkring sporbarhed, så forbrugerne nærmest kender køer og hver enkelt mælkeproducent bag osten,” siger Niels.

Fakta:

Dyr
120 årskøer plus opdræt -  225 dyr i alt af racen Holstein.

Staldanlæg
Alm. malkestald

Mark
Dyrker 165 ha med grovfoder (græs, ærte/byg helsæd og korn til eget forbrug)

Personale
Vi har 1 fast ansat + 1 skoledreng.

gammel logo

OS PÅ THEM